Nära Staden på Landet

Infarten Ulvs-Väsby Infarten Ulvs-Väsby

ULVS-VÄSBY 15 MINUTER FRÅN UPPSALA C

 

Tag avfarten Almunge, väg 282, från E4an i höjd med Uppsala. Kör ca 10 minuter till Länna och sväng där höger vid skylt Ulvs-Väsby Stuteri. Kör drygt 3 km på den lilla slingriga asfaltsvägen och i en skarp vänstersväng kör rakt fram  in på vår infartsväg mellan trästaket på bägge sidor av infarten - framme!

 

OBS! Sväng EJ AV vid skylt "Ulvs-Väsby Stuteri" som pekar in till VÄNSTER ca 700 meter FÖRE vår infart som alltså är in till HÖGER på den lilla asfaltsvägen där den gör en skarp vänstersväng!

På vår SKYLT står det:

ULVS-VÄSBY GÅRD
ISLANDSHÄSTCENTER

 


GPS
WGS84: N 59° 50.4706', E 17° 57.7898'
Decimal: 59.8412, 17.9632

Karta & GPS