Ulvs-Väsby inackorderingsstall för Islandshästar

På gården har vi ett stort och trevligt stall som är uppdelat tre sektioner om totalt 22 stora boxar i dagsläget.

Vi erbjuder två olika alternativ för inackordering för Dig med ridhäst, läs mer om dessa nedan. På helgerna hjälps vi åt enligt ett rullande schema att fodra och se till ridhästarna på gården.

Några gånger per år kommer vi ha "Stalldag" då vi alla samlas och städar och röjer det som behövs för att våra hästar och vi ska ha fint omkring oss.

I stallhyran ingår självklart tillgång till gårdens ridhus (läs mer under egen flik) på de tider som det ej är bokat för lektion eller kurs. Vår fina skrittmaskin kan man också uttnyttja som ett komplement de dagar man inte hinner motionera sin häst - det kommer finnas tider för att nyttja denna (ingår ej i grundstallhyran).

OBS! Vi skriver inackorderingsavtal med alla våra kunder!

Rida är livet!

ALTERNATIV 1 - STALLPLATS MED EGEN BOX

 - två förskottshyror betalas senast på ankomstdagen. Därefter faktureras löpande månadsvis. Två månaders ömsesidig uppsägning (kalendermånader).

ALTERNATIV 2 - LÖSDRIFTSPLATS (LIGGHALL) OCH TILLGÅNG TILL BOX

- två förskottshyror betalas senast på ankomstdagen. Därefter faktureras löpande månadsvis. Två månaders ömsesidig uppsägning (kalendermånader).

Parkering för ditt Hästsläp

Som inackorderad hos oss finns det möjlighet att parkera/ha plats åt ditt hästsläp på anvisad plats. Pris 50 kr/månad (ex moms). Boka via Malin.