Lösdrift på riktigt!

 Vi erbjuder plats i våra stora lösdriftshägn för ston . Flockarna är åldersblandade och rör sig över stora ytor i kuperad terräng. Detta för att de yngre flockmedlemmarna ska få en sund och bra uppfostran av de äldre mer erfarna hästarna och lära sig rangordning och hur man uppför sig tillsammans i flock.

Vi har ligghallar som halmas vintertid och självklart så utfodras flockarna med fri tillgång på grovfoder under vintern. Vid behov tillskottsfodras hästarna med kraftfoder beroende på näringsvärdet i säsongens grovfoder.

Sommartid släpps hästarna på stora beten med varierande flora där skog blandas med ängsmark och fd vall. Självklart har hästarna salt och vatten i hagarna samt daglig tillsyn året runt.

Pris 1500 kr ink moms per månad för Islandsston samt ponnies/häst upp till 150 cm övriga 1800 kr ink moms per månad. Hyran betalas förskottsvis och uppsägning gäller ömsesidigt med två månader ( 2 kalendermånader). Självklart skriver vi kontrakt med våra kunder. Vi ombesörjer avmaskning, verkning och vaccination men kostnaden för detta ingår ej i månadshyran.

Minst sagt kuperat

På toppen av berget i hagen ligger en fornborg. På toppen av berget i hagen ligger en fornborg.

 

 

 

Här i "BORGENHAGENS" olika hägn ska gårdens flockar växa upp och förhoppningsvis kommer hästarna bygga muskler och sträka sig varje dag året runt då de kan klättra i berg och backar samtidigt som de kan galoppera över öppna ängar - denna miljö är helt fantastisk för hästarna!